DK

CHARM DK

75% SW Merino / 25% nylon | 4-ply | 246 yards | 100 g